قیمت سوزوکی گرندویتارا ۲۴۰۰ مونتاژ کلاس ۵ دنده ای مدل ۹۱

قیمت سوزوکی گرندویتارا ۲۴۰۰ مونتاژ کلاس ۵ دنده ای مدل ۱۳۹۱

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برند سوزوکی
نام خودرو گرندویتارا ۲۴۰۰ مونتاژ
تیپ/کلاس کلاس ۵ دنده ای
مدل ۱۳۹۱
کارکرد ۱۷۵,۰۰۰
رنگ خودرو سفید
وضعیت رنگ **یک کف دست**
وضعیت شاسی * شاسی ها سالم است
وضعیت فنی سالم
خوردگی * بدون خوردگی و گریسی
بیمه ۳ ماه
تخفیف كامل
نوع سوخت بنزین
رویت خودرو عالی
لوازم اضافه
وضعیت لاستیک ۷۰درصد
توضیحات

محاسبه وکارشناسی قیمت خودرو: سوزوکی گرندویتارا ۲۴۰۰ مونتاژ کلاس ۵ دنده ای مدل ۱۳۹۱