اعضای یک خانواده را به خاطر دریافت چند میلیون پول ربودند

گروه حوادث- مرد جوانی که قادر به پرداخت بدهی چند میلیونیاش نبود، تصمیم گرفت شبانه پایتخت را ترک کند و تا فراهم کردن این پول زندگی مخفیانهای داشته باشد. اما طلبکاران با پرداخت ۲۰ میلیون تومان نشانی محل سکونت او را به دست آوردند و تصمیم به ربودن او گرفتند.

به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، این مرد جوان که از تهدیدهای وقت و بیوقت طلبکارهایش خسته شده بود، تصمیم گرفت شبانه تهران را ترک کند. او تمام اسباب و اثاث خانهاش را بار یک کامیون کرد و به همراه همسر و دختر ۵ سالهاش شهر را ترک کردند و راهی همدان شدند اما برخلاف تصورش خیلی زود مخفیگاهش توسط طلبکارانش که از اقوام نزدیک او بودند، فاش شد.تنها چند روزی از این زندگی مخفیانه گذشته بود که زنگ در خانهاش به صدا درآمد و زمانی که در را باز کرد از دیدن طلبکارانش حیرت زده شد چون باور نمیکرد طلبکارانش توانسته باشند در مدت کمتر از یک هفته مخفیگاهش را شناسایی کنند. آن شب طلبکاران این مرد جوان و همسر و دختر ۵ سالهاش را ربودند و به باغی در کرج منتقل کردند.

گزارش آدمربایی

در پی ربوده شدن مرد جوان و زن و فرزندش، آدمربایان با خانواده این مرد در تهران تماس گرفتند و شرط آزادیشان را فراهم کردن ۶۰۰ میلیون تومان بدهی عنوان کردند. به دنبال این تماسها والدین این مرد جوان که امیر نام دارد به پلیس آگاهی همدان رفتند و موضوع آدمربایی را گزارش کردند.

بررسیهای مقدماتی نشان میداد که عاملان این آدمربایی پسر عمه امیر و همراهانش هستند. اما هیچ رد و سرنخی از متهمان در دست نبود و همزمان با ربوده شدن امیر و خانوادهاش، آدمربایان نیز ناپدید شدند.در ادامه تحقیقات کارآگاهان دریافتند که همسر و دختر امیر به همراه مرد جوانی به خانه اصلیشان برگشتهاند. با این گزارش بلافاصله کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی همدان وارد عمل شدند و آنها را به بازجویی احضار کردند. زن جوان در جریان تحقیقات مدعی شد که قصد اسبابکشی داشته و هرگونه آدمربایی را تکذیب کرد. اما ترسی که در چهره این زن جوان وجود داشت از چشم کارآگاهان پنهان نماند و در این مرحله کارآگاهان از زن جوان و مرد مشکوک خواستند با صاحبخانه تماس بگیرند و برای اثبات حرفهایشان از او بخواهند به همدان بیاید.

بدین ترتیب مرد مشکوک که در حقیقت یکی از آدمربایان بود در تماس با همدستانش موضوع را گزارش کرد و آدمربایان برای اینکه راز این آدمربایی را مخفی نگه دارند، به ناچار امیر – مرد ربوده شده – را به همراه یکی از همدستانشان به همدان فرستادند. اما امیر وقتی با مأموران مواجه شد واقعیت را فاش کرد و گفت: بعد از آمدنم به همدان یک روز پسرعمهام و خواهرزادههایم به سراغم آمدند. آنها با تهدید من، همسر و دخترم را سوار ماشین کردند و ما را ۲۱ شبانه روز شکنجه میکردند. آنها در مدت ۲۱ روز ۱۳ بار مرا شکنجه کردند. مثلاً مرا میبستند و آب روی سرم میگرفتند و تهدید میکردند که اگر پول را فراهم نکنم مرا خواهند کشت.

او ادامه داد: حتی همسرم را هم بارها کتک زدند. درها به روی مان قفل بود و بشدت از آنجا مراقبت میشد. تا اینکه با شمارهای ناشناس با خانوادهام تماس گرفتم و از آنها خواستم که برایم پول تهیه کنند. بعد از مدتی آدمربایان وقتی دیدند نمیتوانم این پول را تهیه کنم تصمیم گرفتند وسایل خانهام را بفروشند تا کمی از پولشان را بردارند. من حدود یک سال قبل از دختر عمهام ۲۰۰ میلیون تومان پول گرفته بودم تا با آن کار کنم. ابتدا قرار بود که هر چه سود کارمان بود نصف کنیم. اما بعد از مدتی گفتند باید سود ۲۲ درصد به آنها بدهم که نتوانستم این پول را تهیه کنم و مجبور به فرار شدم. اما آنها ردم را گرفتند و گرفتارم کردند.

دستگیری ۸ متهم

بدین ترتیب عملیات دستگیری سایر اعضای این باند ادامه یافت و متهمان این آدمربایی با تلاش کارآگاهان پلیس همدان و تهران دستگیر شدند. آدمربایان که ۲ زن و ۶ مرد هستند همگی به جرم خود اعتراف کردند.کوروش، مغز متفکر این آدمربایی که پسر عمه گروگان بود، در گفتوگویی با خبرنگار «ایران» عنوان کرد:

چرا امیر را ربودید؟ خواهرم ۲۰۰ میلیون تومان پول مهریهاش را به همسر امیر داده بود تا با آن کار کند و سر ماه سودش را بدهد. اما امیر و زنش هیچ سودی پرداخت نکردند و سر سال بدهی ۲۰۰ میلیون تومانیشان به ۶۰۰ میلیون تومان رسید. مدام سراغ امیر و همسرش میرفتم تا پول خواهرم را از آنها بگیرم اما یک شب بیخبر امیر و خانوادهاش خانهشان را خالی کردند و از تهران رفتند.

زمانی که از این ماجرا با خبر شدی چه کردی؟به یکی از دوستانم ۲۰ میلیون تومان دادم تا آدرس آنها را پیدا کند.
چرا امیر و اعضای خانوادهاش را ربودی؟برای اینکه به پولم برسم. با خودم گفتم داییام و پدرزنش زمانی که از این ماجرا باخبر شوند بدهیمان را میدهند. داییام وقتی از موضوع با خبر شد گفت امیر را آزاد نکنید که ۳ میلیارد تومان هم از من کلاهبرداری کرده است. اما بعداً متوجه شدم داییام دروغ گفته و با این بهانه سعی داشته سر ما را گرم کند تا پلیس ما را به اتهام آدمربایی دستگیر کند و ما مجبور بشویم از بدهی ۶۰۰ میلیونیمان بگذریم.
در این آدمربایی چه کسی همراهت بود؟مادر، خواهر، سه خواهرزاده و دو نفر از طلبکاران امیر که روی هم از او ۱۰۰ میلیون تومان میخواستند.
مادر و خواهرت هم در این آدمربایی همراهت بودند؟بله، آنها را با خودم به باغ بردم تا اتهام آدمربایی ما را تهدید نکند.
سابقه داری؟بله، سابقه سرقت مزدا ۳٫ یک زمانی تخصصم سرقت مزدا ۳ بود و حتی فیلمم هم در سایتها پخش شد. اما توبه کردم و دنبال کارهای خلاف نرفتم. سرقت را هم به خاطر تأمین پول مواد انجام میدادم.
چرا معتاد شدی؟همسرم از من جدا شد و تمام ارثیه پدریام را گرفت و به خارج از کشور رفت. من هم که به خاطر مهریه کار و پولهایم را از دست داده بودم به مواد روی آوردم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *