جنایت خونین به خاطر یک سیلی

گروه حوادث- متهم جوان که در درگیری با بچه محلها، پسر جوانی را به خاطر یک سیلی به قتل رسانده و با درخواست اولیای دم در یکقدمی اعدام قرار دارد، در جریان محاکمه ادعای تازهای را مطرح کرد.پسر جوانی که متهم است در جریان درگیری با بچهمحلها در یک ساندویچی، پسر جوانی را به خاطر یک سیلی با چاقو کشته بود، صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

«مهدی» ۲۱ ساله متهم است یازدهم تیرماه ۹۲ وقتی که ۱۸ سال داشت در درگیری با «سعید» ۱۹ ساله در شهرری، وی را با ضربههای چاقو کشته است. در این نزاع خیابانی، ۳ جوان ۲۰ ساله بهنام بنیامین، وهاب و امید نیز متهم پرونده را همراهی کرده بودند که هر سه با وثیقه سنگین آزاد شدهاند. متهم صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده و قاضی غفاری مستشار دادگاه حاضر شد و اظهارات جدیدی را درباره چگونگی قتل مطرح کرد.در ابتدای این جلسه، پدر و مادر جوان قربانی در جایگاه ویژه ایستادند و برای عاملان قتل پسرشان حکم قصاص خواستند.وقتی نوبت دفاع به متهم رسید گفت: «من و سعید بچه یک محل بودیم. چند روز قبل از قتل با سعید سر موضوع کوچکی درگیر شدیم و او سیلی به صورتم زد. وقتی ماجرا را با دوستانم در میان گذاشتم همگی سوار پژوی امید شدیم و در خیابانهای شهرری دنبال سعید گشتیم تا اینکه او را در یک ساندویچی پیدا کردیم. من و بنیامین در حالی که چاقو و قمه در دست داشتیم وارد ساندویچی شدیم.

سعید وقتی ما را دید با یکی از صندلیهای مغازه به سمت ما حمله کرد. من هم او را هل دادم و در حالی که روی زمین افتاده بود و با پاهایش از خودش دفاع میکرد چند ضربه چاقو به پایش زدم. در آن درگیری بنیامین هم قمه در دست داشت و نمیدانم ضربهای به سعید زد یا نزد….»این متهم درباره علت اینکه در مرحله بازجویی مقدماتی قتل سعید را به تنهایی گردن گرفته بود گفت: «بعد از چاقو خوردن سعید از دوستانم خواستم با چاقو مرا بزنند تا ادعا کنم سعید هم در درگیری مرا زده است. ولی یک روز بعد وقتی فهمیدم سعید در بیمارستان مرده است من هم که جز یک مادر پیر کسی را در زندگی نداشتم، به خاطر دوستانم قتل را به تنهایی گردن گرفتم. اما در مدتی که در زندان هستم متوجه شدهام هیچ کدام از دوستانم حتی به مادر پیرم سر نزدهاند به همین خاطر تصمیم گرفتم در این جلسه حقیقت را بگویم.»سپس بنیامین (متهم دیگر پرونده) روبه روی هیأت قضایی ایستاد و گفت: «قبول دارم در درگیری قمه در دست داشتم اما من ضربهای به مقتول نزدم.» در ادامه دو متهم دیگر نیز منکر معاونت در قتل و درگیری شدند.در پایان این جلسه، قضات دادگاه وارد شور شدند تا حکمشان را درباره چهار متهم صادر کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *