هفته نامه‌‎های صدا و یالثارات مجرم شناخته شدند

هفته نامه ‎های صدا- یالثارات

علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به پرونده های مورد بررسی در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، گفت: یکی از پرونده ها مربوط به هفته نامه صدا بود که به اتهام توهین به رئیس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

وی افزود: دومین اتهام این هفته نامه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. همچنین هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف نداست.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران به بررسی اتهامات هفته نامه یالثارات اشاره و تصریح کرد: پرونده دیگر مربوط به هفته نامه یالثارات بود که به اتهام توهین به رئیس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

به گزارش مهر، کسائیان افزود: اتهام دیگر این هفته نامه توهین به اشخاص و مسئولان بود که در این خصوص با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی تصریح کرد: در خصوص نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات هم این هفته نامه با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. با این حال هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را متسحق تخفیف دانست.

کسائیان در خصوص شعبه رسیدگی به این پرونده ها گفت: این پرونده ها در شعبه ۹ دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد بررسی قرار گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *